Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor onze sportschool heeft dit betekent dat wij een Privacyverklaring hebben opgesteld die u hier onder kunt inzien en die ook als vaste link in de navigatiemenu’s is te vinden.

Voor de goede orde: wij zullen nooit misbruik maken van uw gegevens door deze bijvoorbeeld te verkopen aan commerciële instanties. Uw gegevens worden slechts gebruikt in het kader van het sporten en wat daar redelijkerwijs bij komt kijken zoals toernooien en bijvoorbeeld sociale evenementen.

 

privacyverklaring