• Iedere grote reis

  Begint met

  een eerste stap!

 • Welkom bij

  Sportschool

  Da Graça

 • Iedere reis

  Begint met een

  Eerste stap!

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Sportschool da Graça gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Kvk nummer 27135668. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u (of uw (pleeg-)kind): (a) www.sportschooldagraca.nl bezoekt; (b) Aan karate of kickboks toernooien deelneemt; (c) Bij sportschool da Graça zich als lid aanmeldt; (d) Toestemming geeft voor nieuwsbrieven, publicatie foto’s op social media of andere media en website ; (e) Via het contactformulier op de website contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: (a) Naam; (b) Adres; (c) Woonplaats; (d) Geboortedatum en –plaats; (e) Telefoonnummer; (f) Email adres; (g) Bankrekeningnummer; (h) Geslacht.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): (a) Ledenadministratie; (b) Contact met u op te nemen; (c) Incasso; (d) Opgeven voor wedstrijden; (e) Publiceren op social media, website en andere media en nieuwsbrieven.

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 2.1 U kunt contact opnemen met A.H.T. Blaisse of via sportschooldagraca@hotmail.nl voor: (a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; (b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

www.sportschooldagraca.nl, info@sportschooldagraca.nl, Kerkenbos 30, 2716 PH Zoetermeer +31655762622 of +31611730422
(c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d) Correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens; (e) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 2. DERDEN 4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: (a) Nederlandse Karate Associatie (NKA); (b) International Federation of Karate (IFK); (b) ING bank i.v.m. automatische incasso.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website of op Facebook, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). U dient dit per mail aan ons voorafgaand aan een evenement te communiceren.

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. In beginsel worden uw gegevens verwijderd eerst na opzegging van het lidmaatschap.
 2. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

World of Fighters

World of Fighters is gespecialiseerd in online ticketverkoop voor verschillende vechtsportevenementen, zowel voor de ticket verkoop als voor de inschrijvingen van toernooien.

Energy Vitaltheek

Voor al uw energie behoeftes in deze dagen.