NL De laatste informatie over het toernooi of wijzigingen vindt u hieronder.

– Alle dojo’s ontvangen een uitnodiging in week 3 van dit jaar.

UK The latest information about the tournament or changes are here below.

– All dojo’s will receive an invitation in the third week of this year.